måndag 4 augusti 2014

S och arbetslöshet

Socialisten Martin Moberg basunerar ut sina tirader :

"För det som man vill ha, är ett arbete att gå till och att få en lön varje månad. För att det ska bli så, behövs det en ny regering. En regering som utgår från en människosyn, som till skillnad från Reinfeldts regerings, tar hänsyn till var arbetslös förutsättningar att komma tillbaka i arbete och som leder till politiska förslag med samma andemening. För en del behövs det satsningar på utbildning och anställningsstöd, för andra behövs det istället t ex praktik ute på arbetsmarknaden med anställning efteråt då man är utbildad redan som det är (inget praktik på praktik inte...). Det gäller att alltså utgå från den enskilde och vad hen behöver för stöd mm. Det är dags att sluta med att klumpa ihop alla arbetslösa och skuldbelägga dem för deras situation, ty arbetslös det kan vem som bli. Mm det här med Fas 3 ja, det är ett jävla skit som baxats ända hit men nu räcker det"

http://martinmobergsblogg.blogspot.se/2014/08/fas-3-ett-javla-skit-som-baxats-anda-hit.html

Min kommentar :
Samma gamla tomma meningslösheter.

Martin Moberg vet att senaste S-regeringen hade ungefär lika stor arbetslöshet under betydligt bättre globala förhållanden.

Tomma fraser är allt du han och socialdemokraterna har att komma med, tyvärr.


PS - Att använda uttrycket  "ett jävla skit som baxats ända hit" refererar till Kjell Olof Feldt och löntagarfonderna. 
 Meidnerfonderna var det största socialistiska projekt socialdemokraterna gett sig in på och som , ifall det införts som det ursprungligen var tänkt, hade avskaffat privat ägande av medelstora/stora företag i Sverige. Sverige hade därmed hamnat i en situation mer lik Östtyskland, speciellt när man tar in andra "projekt" som S ägnade sig åt i form av åsiktsregistrering på arbetsplatser, egen säkerhetspolis styrd av partiet, motstånd till privatägd radio/TV, önskan att förbjuda parabolantenner etc.

Att jämföra FAS3 (vilket i sig är en ineffektiv och dålig reform) med Meidnerfonderna är osmakligt.  Meidnerfonderna, som de var tänkta, var ett stort hot mot demokratin i vårt land.