söndag 17 augusti 2014

Sanningen skymtar fram

Statsminister Reinfeldt har nu öppet erkänt det som många svenskar vetat om i årtionden.
Den svenska välfärden har hotats och fortsätter att hotas av en överdådig och naiv asyl- och integrationspolitik.

Vi har och fortsätter i allt högre grad att stå inför valet att välja mellan att fortsätta den skandalöst dåliga politiken att ta emot mångdubbelt fler än vi kan hantera i vårt samhälle och urholka välfärden eller att ha en nykter och balanserad politik och en starkare och starkare välfärd.

Vi har i årtionden matats med lögnerna om att invandringen är lönsam, vi vet att inte ens arbetskraftsinvandringen på 60-talet i slutändan var lönsam pga stora förtidspensioneringar inom de grupperna. Endast en idiot kan väl tro att arbetslöshetsinvandring skulle lyckas där arbetskraftsinvandring inte ens fungerade ...

Det finns inga bostäder, det finns inga arbetstillfällen och trots det så vägrar dagens politiker att strypa införseln.

Reinfeldt säger "Det kommer att kosta pengar, vi kommer inte ha råd med så mycket annat men det är verkligen människor som flyr för sina liv” och uppmanade svenskarna att "öppna sina hjärtan,"

Detta är mycket naivt. Vi kan hjälpa kanske hundrafalt fler i sina närområden om vi verkligen vill visa humanitet och uppnå en effektiv insats.

Reinfeldt har nu visat att alliansen och de rödgröna sitter fast i exakt samma fälla och därmed finns det inget som helst hopp att det svenska välfärdssamhället kommer att bestå. Nedmonteringen startade för flera årtionden sedan och accelererar i allt högre takt.

Sverige kommer att bli allt fattigare, Sverigedemokraterna kommer att fortsätta att växa och till slut om ca 20 år så kommer konflikterna i vårt samhälle att vara oerhört mycket allvarligare än idag men då är det redan för sent att korrigera de monumentala misstag som begåtts och fortsätter att begås.

Sveriges förmåga att hjälpa andra i nöd kommer därmed att minska allteftersom välståndet raseras.

Åtgärderna kortsiktigt från dessa naiva politiker kommer att vara att kraftigt höja skatterna ånyo på de som arbetar. Sverige blir fattigare, svenska medborgare vaknar upp i ett samhälle där inget längre är som det en gång var. Skola, vård och omsorg kommer att kollapsa.

Spiralen neråt går tyvärr inte längre att hejda, Sverige skulle behöva modiga och kloka politiker som vågar välja rätt, tyvärr har vi inte dessa politiker. Politikerna arbetar inte längre för de svenska medborgarna, de har övergett oss.