torsdag 14 augusti 2014

En röd lögn av många

Daniel Swedin på Aftonbladet sprider den röda lögnen om RUT-reformen.

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article19364996.ab

Han skriver :
"Det är ingen slump att äldre över 65 år är den grupp som i störst utsträckning använder sig av rut-avdraget.
Men för att över huvud taget få göra avdraget måste man ha en viss inkomst - eftersom det är ett skatteavdrag.  Äldre med låg pension har ingen chans att få fullt rut-avdrag - för att få det måste man tjäna ungefär 250 000 om året. Däremot får alla vara med och betala för avdragen."

1. Ja, man måste betala skatt för att kunna göra skatteavdrag, något som Swedin inte verkar förstå.
2. RUT är till för att möjliggöra köpande av tjänster genom att minska skattekilen. Att alla inte kan eller vill utnyttja "fullt rut-avdrag" är rätt oväsentligt. Avsikten är inte att alla ska köpa maximalt med RUT...
3. Daniel Swedin påstår att "alla får vara med och betalala för avdragen". Denna lögn sprids av de rödmosade hjärnorna. Faktum är att reformen istället ger plus totalt sett i statskassan vid den omsättning som RUT nu har genom att ge inkomster från RUT-orna i form av löneskatter, arbetsgivaravgifter, bolagsskatter, moms samt minskade kostnader för arbetslöshet.

Att Daniel Swedin ljuger i Aftonbladet borde oroa oss mer än att en vänsterpartist sagt "tjänstefolk" i tv.