måndag 18 augusti 2014

Fel lö(s)ning som vanligt

Roger Jönsson (s) skriver om att införa "vänskapstid" för de gamla. Att de gamla ska ha regelbunden kontakt med andra vuxna som de kan fika med, prata med etc. Rätt tänkt men som vanligt hamnar sossen fel.

http://rogerjonssons.blogspot.se/2014/08/vi-ska-infora-vanskapstid-i.html

Detta är något jag alltid förespråkat som ett av många alternativ. Detta kan ingå som möjligt val av arbetsuppgift för arbetslösa som ska utföra samhällelig arbetsplikt. Kostar oerhört lite extra för samhället, ger mycket för de gamla och även för de arbetslösa.

Ordinarie utbildad personal ska istället ägna sig åt det de är utbildade för i sina dagliga sysslor.  DET förstår inte en socialist som Jönsson som vill använda sig av ineffektiva och dyra lösningar.

Arbetsplikt för arbetslösa i form av samhällstjänst bör ligga på 20-30 timmar i veckan. 
Utöver ovan nämnda finns det behov av vuxna som går i grupper på stan, på tunnelbanor, tågstationer,  Vuxennärvaro (t.ex 2-3 st / klass) i skolan som motmedel mot mobbning och störande beteende etc.

De som vägrar utföra samhällstjänst ska givetvis ha sämre ersättning.