fredag 8 augusti 2014

Löfvens löften inget värda

Socialdemokraternas senaste miljardreform med 20.000 traineejobb inom äldreomsorgen är sannolikt omöjlig att genomföra. Det hävdar experter på regeringskansliet som granskat förslaget.

Men frågan är nu om reformen går att sjösätta. Enligt de experter på regeringskansliet som granskat förslaget är att svaret sannolikt nej.
Orsaken är att traineejobben till 100 procent ska subventioneras av staten, vilket uppges strida mot EU:s konkurrensregler.
”Regeringen bedömer det som närmast uteslutet att EU-kommissionen skulle godkänna ett stöd som innebär en 100-procentig subvention till arbetsgivaren”, står det i ett arbetsmaterial från regeringskansliet som di.se tagit del av.

”Ett förslag som är oförenligt med statsstödsreglerna får inte genomföras. Görs det ändå kan medlemsstaten fällas för fördragsbrott av EU-domstolen”, skriver tjänstemännen vidare.

Statens kostnad för de nya traineejobben beräknas till 2,8 miljarder kronor. Di.se har tidigare rapporterat att mer än 400 miljoner kronor av stödet kan komma att gå till privata företag.

http://www.di.se/artiklar/2014/8/7/de-kan-stoppa-lofvens-nya-jobbsatsning/

Svetsare, bli vid din fog !