onsdag 6 augusti 2014

Irene Wennemo brinner för fel politik

Den politiskt obalanserade journalisten Irene Wennemo på aftonbladet skriver om branden i Västmanland och givetvis är det alliansens fel på något sätt ...

Hon inleder med att skriva "Regeringen struntade i extremväderhoten" och implicerar därmed att händelseförloppet är alliansregeringens fel ...

Hon avslutar med att skriva "Visst är det bra att EU-länder kan hjälpa varandra i nödsituationer. Men att beredskapen för att hantera allvarliga skogsbränder inte är högre, trots larmen från berörda myndigheter, är anmärkningsvärt."

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/irenewennemo/article19319439.ab

 Wennemo försöker ta politiska poänger på en naturkatastrof som inte inträffar ofta i Sverige.

För det första kan hon lika gärna då skylla på den gamla, av henne så omhuldade, socialistregeringen som även den var medveten om alla larm om förändringar i det globala klimatet och som inte byggde upp en organisation för att hantera extrema naturkatastrofer av den här storleksordningen.

För det andra kan vi inte motivera  (i nuläget) att bygga upp en oerhört dyr infrastruktur som bara kommer att stå till ingen nytta årtionde efter årtionde. Därför är det just korrekt hanterat att EU-länder var för sig har en begränsad insatsmöjlighet och att när behov uppstår så hjälps länderna åt.

Irene Wennemo har ingen trovärdighet, det har hon bevisat gång pågång, hon är en simpel politisk profet som sprider falska budskap.

Uppdatering : Wennermo fortsätter sitt malande ...

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/irenewennemo/article19328910.ab

Hon skriver :

"Försvarets nyköpta helikoptrar är dessutom inte utrustade för att bekämpa bränder. De är - till skillnad från de gamla som nu är avvecklade - inte utrustade med brandtunnor."

Som om släckning mha tunnor under helikoptrar skulle ha någon påverkan  på en brand av denna karaktären ...

Hon fortsätter : "Nu verkar emellertid Reinfeldt ha insett allvaret i situationen. I dag uppger han att han ska åka till det drabbade området."

 Vad Wennermo anser att Reinfeldt ska göra är höjt i dunkel, ta ett spann vatten och hjälpa till ?

"Regeringen har dessutom beslutat att tillsätta en utredning som ska utvärdera erfarenheterna av den stora branden i Bergslagen. Något som Aftonbladets ledarredaktion redan i går ställde krav på."

Tror Wennermo att Aftonbladets "krav" varit pådrivande ? En utredning gjordes väl även efter katastrofen i Thailand som sdkedde under S-regeringens halta och lytta styre ... detta är väl praxis, eller vad tror Wennermo egentligen ?

Wennermo är och förblir en utomordentligt dålig journalist, en ren partiprofet.