måndag 19 maj 2014

Ännu en socialdemokratisk myt raserad

Sysselsättningsgraden i Sverige är högst bland de 28 medlemsstaterna i EU. Det visar statistik från statistikmyndigheten Eurostat, som publicerades på måndagen.

 Under 2013 var andelen sysselsatta i åldersgruppen 20-64 år 79,8 procent. Det är den bästa svenska noteringen sedan 2008. Näst högst, 77,1 procent, var sysselsättningsgraden i Tyskland och på tredje plats kom Nederländerna med 76,5 procent.

http://www.di.se/artiklar/2014/5/19/svenska-jobbmarknaden-bast/