onsdag 28 maj 2014

Sosse vill avskaffa behovsprövade bidrag ... ?

Socialisten Moberg skriver om alliansens förslag att ge barn i ekonomiskt  utsatta familjer extra pengar  "den moderatledda minoritetsalliansen vill införa en fritidspeng till dessa barn. Det låter väl bra, att de också ska få vara med i föreningslivet eller är det så bra egentligen...?"

Men han är negativ till det och  kallar förslaget : 

"välgörenhet till socialt utsatta människor"

"Tanken må te sig god, ja säkert skulle man kunna köpa det. Men så som jag ser det handlar det om en syn på välgörenhet till socialt utsatta människor som jag trodde vi sedan länge hade lämnat bakom oss just till förmån för en modell med en mer generellt utformas social välfärd."

http://martinmobergsblogg.blogspot.se/2014/05/ska-vi-verkligen-satsa-pa-selektiv.html

Så ditt socialdemokratiska parti vill avskaffa alla behovsprövade bidrag då ?
Det är vad sammanfattningen blir av det du skriver. 


Jag är inte förvånad, sossar gillar att sprida ut pengar på ett ineffektivt sätt. Lite till alla istället för insatser där det verkligen behövs.