fredag 2 maj 2014

"Solrosuppropet" bekänner färg

http://solrosuppropet.se/2014/04/vi-valjer-sida-valet-fouserar-pa-karnverksamhet-och-valkomnar-nya-styrelsemedlemmar/

Man kan inte vara partipolitiskt obunden OCH i samma andetag förespråka en rödgrön regering. Ni var aldrig partipolitiskt obundna.

Läser man sedan vad och på vilket sätt som flera av era medlemmar uttrycker sig på andra platser i media / bloggar så ser man ett tydligt mönster.


Det är inget som helst fel i att ni står för en viss politisk agenda, ni ska bara vara ärliga med det.