söndag 11 maj 2014

Media, de röda och siffror

Det är inte lätt med siffror. Nu senast har vi media som ropar ut "De rikaste drar iväg" ...

Gör de ? Om vi tittar på den graf SVT redovisar : http://www.svt.se/nyheter/val2014/de-rikaste-drar-ivag
så framgår det tydligt att det mellan ca 1980- 2006 var fallet men se vad händer efter 2006 fram till nu ... jo ökningen har stannat av och till och med gått tillbaka litet.Socialister vevar vidare i sina ekokammare och sprider vidare myterna , t.ex här : http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1528&blogg=65353 där socialdemokraten Joakim Jonsson utbrister "inkomstskillnaderna ökar dramatiskt" !!!

En annan socialist är Martin Moberg , http://martinmobergsblogg.blogspot.se/2014/05/harligt-med-sa-kopstarka-manniskor.html

Vi vet att S är lönesänkarna och att de motarbetat alla skattesänkningar för de som arbetar. 
Att de tummar på sanningen är inte heller något nytt.