fredag 16 maj 2014

Karl-Petter Thorwaldsson (LO) svartmålar och sprider osanningar


http://guuran.wordpress.com/2014/05/16/kalle-pa-if-metalls-kongress/

Jag gillar inte historieförfalskare.

* Arbetslösheten var ju lika stor under förra S-regeringen trots högkonjunktur.
* Samma med ungdomsarbetslösheten
* Klyftorna är likväl mindre än de andra länderna, betydligt mindre.
* Klyftornas ökning  tillkom till nästan 100% under förra S-regeringarna.
* Ca 250 000 fler i arbete nu
* Ca 200 000 färre förtidspensionärer
* Arbetslöshetens kärna är importerad arbetslöshet som fortgår

etc etc ...

Jag har inget förtroende för människor som förfalskar verkligheten.

Jag har därmed tyvärr inget som helst förtroende för Karl-Petter Thorwaldsson. Jag vill ha ärliga politiker och ärliga företrädare för företag och organisationer.