onsdag 21 maj 2014

Ineffektiv offentlig förvaltning blir lite bättre

Det tycks det slutligen ha lossnat för Statens servicecenter. Nu är närmare 150 statliga myndigheter på gång att flytta över bland annat lönehanteringen till den nya supermyndighetens lönesystem som ska spara miljarder åt statskassan.
Miljarder som kan gå till riktig välfärd istället för att som nu vara stor ”förluster” i offentlig verksamheten.

Thomas Pålsson som är generaldirektör för myndigheten Statens servicecenter uppskattar att det går att spara 300 miljoner kronor per år tack vare en 30-procentig produktivitetsökning i administrationen. Ett exempel är att antalet anställda kan minskas med nästan 500 genom centraliserad löneadministration och enklare ekonomiadministration, något som ska skötas av Statens servicecenter. Thomas Pålsson tror att besparingarna för systemkostnader kan bli minst lika stora som de för produktivitetsökningar. Lågt räknat finns det alltså en besparingspotential på 600 miljoner kronor per år.