fredag 16 maj 2014

Mer notiser


Missbruk av skattemedel.

Slöseri med skattemedel
“Satsningen har varit frukten av ett samarbete mellan fackförbund, arbetsgivare och regeringen.Sedan januari 2014 har 87 jobb skapats och nu är de ansvariga kritiska till sin insats.
På Arbetsförmedlingen har man utbildat 800 arbetsförmedlare som ska handlägga yrkesintroduktionsjobb och förberett för att 4 000 sådana skulle skapats. Även på Arbetsförmedlingen är man missnöjda med att bara 87 jobb skapats.”

Grattis svensk polis
Nu öppnar nya matoaser till er ...

Rödgrön försvarsröra
Moderaterna valde i går att sänka Försvarsberedningen för att göra oenigheten mellan Socialdemokraterna och ­Miljöpartiet till valfråga.
Det är djupt oansvarigt.”

Nej Anders Lindberg, däremot är det oansvarigt av de rödgröna att inte ger besked om vilken gemensam politik de kommer att föra på t.ex detta område.
Försvarets budget kommer med de rödgröna att vara högst osäker,  den  bestäms av vilka eftergifter Mp som motkompensation ska få  och om Mp då blir nöjda ...
Priset vi betalar för en rödgrön smörja blir högt.

PS - Att vara socialist är i högsta grad oansvarigt - lär av historien !

Fler JAS-plan etc , suck.
Alliansregering + S :  Att satsa på fler JAS plan och ubåtar är INTE vad Sverige behöver.