söndag 18 maj 2014

Fakta om löneutvecklingen

Socialdemokrater gillar att förfalska verkligheten och påstår t.ex att reallöneutvecklingen varit dålig under alliansen, men så är det inte.

"Höga löneökningar innebär inte alltid ökad köpkraft för löntagarna. Under perioder då lönerna ökat mest har också inflationen varit högst. Mellan 1970-1994 ökade de nominella lönerna med i genomsnitt 8,3 procent per år men den reala löneökningen var knappt 0,5 procent per år. Sedan 1995 har de reala lönerna ökat med 2,4 procent per år trots att de nominella lönerna har ökat betydligt mindre. Inflationen har i genomsnitt varit 1,2 procent per år sedan 1995."

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Loner/Loneutveckling-och-inflation/