måndag 19 maj 2014

S rasar katastrofalt i Stockholm

"För två månader sedan hade de rödgröna partierna ett kompakt grepp om Stockholmsväljarna, med egen majoritet i både landstinget och staden. Men en ny mätning från Opinion Stockholm visar att valvinden har vänt igen."
 "Jämfört med mätningen i mars har två tydliga förändringar inträffat: Moderaterna har ökat kraftigt, medan Socialdemokraterna har tappat i motsvarande grad. För övriga partier är förändringarna små.
– Det här kan bero på att de rödgröna har hunnit presentera mer av sin politik nu. Möjligen tror väljarna att S har mindre möjlighet att föra en bra politik när de är beroende av MP och V.
I landstinget är förändringarna tillräckliga för att alliansen, som låg nästan 10 procentenheter efter i mars, nu är ikapp och förbi de rödgröna. I Stockholm stad har de rödgröna fortfarande ett övertag, men det har krympt från 14 till 3 procentenheter.!

http://www.metro.se/nyheter/valvinden-har-vant-m-okar-igen-i-stockholm/EVHner!POfDvybdq7OMA/