söndag 4 maj 2014

Var Jesus en socialist ?

Socialisten Mario frågar sig : "Var Jesus vänsterman? "

http://matteoni.blogspot.se/2014/05/var-jesus-vansterman.html

Min kommentar :

Om man betänker att "Jesus" påstådda fader (kallad "Gud") slaktade hela mänskligheten (förutom Noak och hans närmaste) och större delen av djurlivet så ligger det nära till hands att svara ja på den frågan.

"Fadern-sonen-den heliga anden - den heliga treenigheten" till Stalin, Mao, Pol Pot etc etc , ja det känns troligt, bödlarna känns igen. Sedan gjorde den heliga treenigheten ju avstickare i modern tid även till högerkanten med Hitler, Mussolini, etc etc. "Gud" gillar lukten av det brända lammet, han verkar älska stanken av ruttnande människor...