söndag 18 maj 2014

Jorden har viktproblem, osynlig fetma vid midjan ... bantningskur är dock olämplig

"Jordens massa eller vikt var större än man tidigare trott. Den vägde lågt räknat minst 47 776 biljarder ton mer än den gjorde, enligt tidigare beräkningar."

"Runt ekvatorn tycktes det finnas ett bälte, en halo, med någonting osynligt, som vi egentligen inte har några säkra bevis för att det existerar: mörk materia."


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18904987.ab