lördag 17 maj 2014

Vattenfall är inte ensamma

Vattenfall köpte in mängder med kolkraftverk under S-regeringarnas tid, sedan hade vi Nuon affären under alliansens tid. Deras styrelse verkar lida av storhetsvansinne.

Nåväl, de är tydligen inte ensamma ...

"Nybyggda gasverk står stilla och värden för 40 miljarder euro, 360 miljarder kronor, har skrivits av. Tvärt emot miljömålen ökar kolförbränningen. "

"De stora europeiska energibolagen har de senaste åren skrivit av värden i produktionsanläggningarna med över 40 miljarder euro, 360 miljarder kronor, och mer är att vänta, säger han.
De flesta energibolag har tappat 40-80 procent av sina ägarvärden sedan 2010. Fortum är ett av de få större europeiska energiföretag som har kvar en A-rating."

Vad gäller de politiska målen kommer de att kosta blod, svett och tårar för vanliga medborgare om politikerna får som de vill baserat på högst osäkra teorier om människans påverkan (omfattningen av den) på jordens klimat.

"Vad gäller det skissade politiska målet i EU att till 2050 minska koldioxidemissionerna med 80 procent, från 1990 års nivå, så är det säkert möjligt, tror Simon-Erik Ollus. Frågan är vad det kostar.
Den siffra han själv kalkylerar med är hisnande 5.000-7.000 miljarder euro, över 45.000 miljarder kronor, enbart i kapitalkostnader, i dagens penningvärde."


http://www.di.se/artiklar/2014/5/16/fantasibelopp-upp-i-rok-for-energijattarna/

Jag har aldrig förstått varför Svenska staten ska vara inblandad i ett företag av Vattenfalls karaktär och varför vi svenska medborgare ska indirekt köpa kolkraftverk i Tyskland etc. 

Privatisera skiten eller tvinga Vattenfall att sälja ut sina utlandsdelar !